Požehnané Vánoce přejeme! 🙂
Děkujeme všem, kteří s námi tento rok byli. A přejeme všem mnoho zdaru v roce 2021.
A ještě pro doplnění našich adventních příspěvků. Na Štědrý den se zapaluje pátá svíčka, ta by měla být bílá a je zasvěcená Kristu.
_____________________________________________
Pamatujete si, co znamená Advent? Znamená to příchod – příchod Ježíše. Toto adventní období jsme oslavovali, když se Ježíš, Boží Syn, narodil do našeho světa jako malé dítě v Betlémě. Dívali jsme se na příběh Ježíšova narození – jak Bůh stvořil dobrý svět, jak jsme všichni bloudili jako ovce, jak jsme potřebovali dobrého pastýře, který by nás přivedl zpět k Bohu. Dozvěděli jsme se, jak anděl přišel k Marii, a řekl jí, že jí Bůh dá zvláštní dítě Duchem svatým. Víme, že Marie a Josef šli do Betléma a museli zůstat ve stáji. A Ježíš se narodil! Když Ježíš přišel poprvé, mnoho lidí nevědělo, o koho jde, že je velkým Božím králem, který nás přišel zachránit před našimi hříchy a přinést nám mír s Bohem. To je dobrá zpráva o velké radosti, kterou andělé zpívali pastýřům. Když Ježíš znovu přijde, každý na celém světě to bude vědět. Přijde s hlasitou trubkou a s mnoha anděly. Čekáme, až přijde.