Třetí adventní neděle se nazývá stříbrnou. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. Svíčka je symbolem přátelství.

Pamatujete si, že ve Starém zákoně existoval mocný král jménem David? Josef byl jedním z Davidových potomků – byl z Betléma, města Davida. Bůh už dávno řekl, že Ježíš přijde do rodiny krále Davida a narodí se v Betlémě. Takto Bůh splnil tento slib: V době, kdy se měl narodit Ježíš, vládce celé země přikázal, aby se každý vrátil do svého rodného města. Josef a Marie tedy museli podniknout cestu do Betléma. Byla to dlouhá cesta, asi 70 nebo 80 mil. Trvalo jim to dlouho, možná týden. Josef a Marie možná prošli celou cestu. Nebo mohli mít osla, který jim pomohl. Možná Marie jela na oslu, když byla unavená. Protože Bůh vždy dodržuje své sliby, přijeli Josef a Marie do Betléma těsně před narozením Ježíše.