Minulou neděli jsme zapalovali svící proroků jakožto znamení naděje. A plánovali jsme společnou schůzku s nadějí, že pro kluky budeme moc něco připravit i fyzicky, ještě před vánoci. Naděje se přetavila ve skutečnost a již v pátek jsme se potkali s vlčaty.

Druhá adventní neděle se nazývá bronzovou. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Tato svíčka symbolizuje mír.
_________________________________________________
Během adventu neoslavujeme samotného Ježíše. Uctíváme svého jediného Boha ve třech osobách: Bůh Otec, Ježíš Syn a Duch svatý. Součástí Vánoc je také Duch svatý. Každé narozené dítě má lidského otce a lidskou matku. Ale Ježíš byl velmi zvláštní dítě. Přišel od Boha. Předtím, než se narodil, dal Bůh Ježíše do břicha Marie Duchem svatým. To znamenalo, že Ježíš byl svatý. Když se narodil, neměl žádný hřích. Znamenalo to také, že i když se narodil jako lidské dítě, byl také Božím synem. Boží svatý duch, který přišel k Marii, byl s Ježíšem celý jeho život na zemi. Duch svatý je také s námi, kteří věříme v Ježíše. Holubice je symbolem Božího Ducha svatého.