Za běžné situace, bychom se tento víkend vydali na věncovou výpravu. Jelikož to nebylo úplně možné. A ani nebudeme moci každý týden společně zapálit svíčku. Tak máme připravené na každý týden krátké počtení. Abychom alespoň částečně byli spolu. S dnešní první adventní nedělí bychom tedy všem chtěli přát požehnaný advent.

Zvyk zapalovat postupně čtyři svíčky na adventním věnci, odpočítávající čtyři adventní týdny, je dnes rozšířen téměř do všech českých domácností. Světlo svíček symbolizuje příchod Krista. Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před příchodem křesťanství, teprve v 16. století si ho v podobě adventního věnce osvojila křesťanská církev.

První adventní neděle se nazývá železnou. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka symbolizuje naději.
________________________________________________
Pamatujete si, co znamená „advent“? Dozvěděli jsme se, že v adventu si pamatujeme, kdy přišel Ježíš a čekáme, až znovu přijde. Proč ale Bůh poslal Ježíše na svět? Bůh poslal Ježíše, protože každý člověk na světě má velký problém. Všichni jsme hříšníci – všichni děláme špatné věci. Neposloucháme Boha, stejně jako Adam a Eva. Bible říká, že jsme všichni jako ovce: touláme se svou vlastní cestou, daleko od Boha. Sami se nemůžeme dostat zpět k Bohu. Ježíš potřeboval přijít, aby nás zachránil od našich hříchů a přivedl nás zpět k Bohu. Tím Ježíš ukázal, že Bůh je spravedlivý a milosrdný.