Milý rodiče,

jak jste se již možná doslechli dle včerejšího usnesení vlády č. 995 a 996, se pozastavují veškeré aktivity pro děti a mládež. Toto usnesení se dotýká i naši skautské činnosti a to minimálně do 25. října.
Co to pro nás konkrétně znamená?
Nesmíme se sdružovat. Všechny akce se ruší – schůzky i výpravy. A to včetně dnešní vlčecí schůzky. To ovšem neznamená, že nebudeme skautovat! O alternativním programu vás budeme informovat v následujících dnech.

Mnoho sil.
Vedení Černého Šípu.