O oddíle Černý šíp

Jsme parta cca 25 mladých lidí patřící pod hlavičku Junáka – českého skauta a hrdě se hlásíme k přes sto let trvajícímu skautingu.
Právní subjektivitu nám zajišťuje 7.  středisko Blaník Praha, které nám pomáhá i s úřednickým šimlem. Náš oddíl tvoří především děti křesťanského vyznání, ale není to pravidlem.
VÍCE O SKAUTINGU →
VÍCE O JUNÁKU →
VÍCE O BLANÍKU →

V současné době vede oddíl bratr Rádio – Pavel Matys, Bobíšek – Tomáš Gal a Vojta Petr.
VÍCE O VEDENÍ →
KONTAKTY NA VEDENÍ → 

Zimní tábor před dvaceti lety

Náš chlapecký oddíl byl založen v roce 1990 rodinou Cuhrů a to společně se sesterským oddílem dívek, Modrým klíčem, s kterým sdílíme společnou klubovnu, kterou naleznete v Praze
na Janáčkově nábřeží 37.

mapy

Ideální poloha klubovny nám umožňuje být v centru města, přesto mít dostatek prostoru pro naše každotýdenní schůzky –  na Petříně, v Kinského zahradě nebo na Dětském či Střeleckém ostrově.

VÍCE O KLUBOVNĚ →
VÍCE O HISTORII ODDÍLU →
VÍCE O ODDÍLU MODRÝ KLÍČ →

Ve Vojenském muzeu
Ve Vojenském muzeu

Náš oddíl v současné době tvoří dvě výchovné kategorie:

  • vlčata (chlapci ve věku cca 6-10 let)
  • skauti (chlapci ve věku cca 11-15 let)
Vlčata se schází každý pátek v čase 16.00-18.00, skauti každou středu v čase 16.30-18.30, většinou v naší klubovně. Zhruba jednou za tři týdny jezdíme na výlety, tzv. „výpravy“  – většinou do Brdských lesů. V létě podnikáme skautské tábory na dva až tři týdny.
Nejezdíme ovšem do chatek či už postavených stanů – pravidelně jezdíme na „zelenou louku“ a stany si stloukáme sami z dovezených prken.
Zakončení rytířské legendy

 

Prahnete-li po dobrodružství, partě kamarádů a příležitosti zkusit a zažít nevídané, neváhejte!
VÍCE O NOVÁČCÍCH →